Bemutatkozás

Rómaifürdő a III. kerület leghangulatosabb része. Évszázados fák, szép gondozott villák, gyönyörű strand. A Duna mellett csónakházak, újak és romosak, de őrzik a régi idők hangulatát.
Itt található a Keve utca, benne az egykor volt “Községi Általános Iskola” is. Piros téglás, jó arányú épület. Bejáratát Toldi Miklós szobra őrzi. Az épületet vadgesztenye fákkal beültetett kert veszi körül. A sportpálya az épület mögött található, hatalmas bokrokkal, fákkal, ideális környezet a sportolásra.

A múltunkról:
Az 1896.ban alakult Rómaifürdő Telepegyesület kezdeményezése alapján a Főváros I-IV. osztályos általános iskola felállítását engedélyezte.
E feladatra alkalmas épület ezidőtájt még nem volt, így csak e célra felajánlott magánlakások jöhettek szóba. Elsőnek Berczik István a Drugeth (ma Rozgonyi P.) utca 13.sz. lakását, majd Steiner Antónia az Emőd u. 11. sz. lakását ajánlotta fel. Ez utóbbi három átépített szobáját a főváros 1902-ben iskola céljára kibérelte, és 1903-ban az iskolát ide költöztette. Innen települt át az Emőd u. 54. sz. alatti lakás 3 szobájába, és maradt ott a végleges iskolaépület elkészültéig. Érdekességként említjük meg, hogy tizennegyedik éve ennek az épületnek egy részét (tanterem + kiszolgáló), ismét 1 tanulócsoport számára iskolaként használjuk.
A végleges általános iskola a Keve utca 41. szám alatt 1929-re készült el, az akkori igényeknek megfelelően 6 tanteremmel és csatlakozó tornateremmel.

A terület fejlődésének és a közoktatás korszerűsítésének megfelelően közel két évtizeddel később hozzáépítéssel 4 tanteremmel bővítették az iskolát. A bővítést Guoth István tervei alapján készítették.

Kisebb belső átalakítások után (számítástechnika terem, konditerem kialakítása) 1996-ban az épület teljes tetőszerkezetét felújították, és a felújítási munkákhoz kapcsolódóan a tetőtérben kialakítottak egy tantermet és három irodát.

A 2000/2001-es tanévtől a Kiserdei Általános Iskola mint tagiskola a Keve utcai Iskolához tartozik.

A Kiserdei tagozat jogelőd intézménye az 1979-ben alapított békásmegyeri Kelta utcai Általános Iskola volt.

A békásmegyeri lakótelepre egyre több fiatal család költözött (ebben az időszakban volt az országos demográfiai hullám csúcspontja), így az iskolaépület szűknek bizonyult. A helyhiány megszüntetésére két új tagépületet kapcsoltak az “anyaiskolához”.
1980 – ban a Kalászi úti (Kalászi út 5 – 7.) épületet, majd 1983 – ban a kiserdei alsó tagozatot (Királyok útja 178/e). Az épületek egymástól jelentős távolságban helyezkedtek el, így komoly gondot okozott a rendszeres kapcsolattartás. Ez, valamint a tanulólétszám folyamatos emelkedése indokolttá tette a Kalászi úti és a Kiserdei tagozat leválását a Kelte utcai anyaiskoláról.

Így 1986 – tól új néven, mint Kalászi Úti Általános Iskola működtünk tovább két épületben. Az 1990-es évektől kezdődően a felső tagozaton a tanulói létszám folyamatosan csökkent, melynek fő oka a hat – és nyolcosztályos gimnáziumok és a 12 évfolyamos iskolák beindulása volt.

Ez a létszámcsökkenés oda vezetett, hogy a III. kerületi Önkormányzat a Kalászi úti felső tagozatot 1999. nyarán átköltöztette az Aquincum Általános Iskola épületébe (Arató Emil tér 1.), majd 2000. augusztus 31-vel a Kalászi Úti Általános Iskola megszűnt.

A felső tagozat beolvadt az Aquincum Általános Iskolába, a Kiserdei alsó tagozatot pedig a Keve utcai Iskolához csatolták.
2012. szeptember 01-től iskolánk a Dr. Béres József Általános Iskola nevet vette fel.

Iskolánk pedagógiai programjának alapvető célja:
Olyan feltételeket szeretnénk teremteni iskolánkban, amelyek lehetővé teszik, hogy nyitott
gondolkodású fiatalokat neveljünk. Célunk, hogy tanár és diák jól érezze magát a tanórákon
és a tanórán kívüli programjaikon.
A Keve utcában és a Kiserdőben az iskola zöldövezetben működik, ahol jó hangulatú,
családias légkör fogadja a gyerekeket. Az ezt segítő közösségépítő mozgalomban a szülők is
rész vesznek. Ilyenek a hagyományőrző napok, az önkéntes iskolaszépítő szombatok, a Luca
napi vásár, a betlehemezés, a farsangi események, a szülők bálja, a sítábor, a Madarak és Fák
napja, a vízi és a gyalogos vándortábor.
Oktatásunkat interaktív tananyag használata teszi hatékonyabbá. Iskolánk minden tanulója
számára biztosítja igény szerint az angol és a német nyelv tanulását.
A fejlesztés mellett igénybe vehetik az iskolai pszichológus, fejlesztőpedagógus és logopédus
segítségét.
A gyerekek alsó tagozatban minden évfolyamon (1-5. osztály) az órarendbe építve néptáncot
is tanulnak. Iskolánkban reggel 7:00 órától 8:00 óráig, illetve délután 17:30 óráig
gyermekfelügyeletet biztosítunk.

Induló első osztályunk (1.a) a Keve utcában (1031 Budapest, Keve u. 41.):
Tapasztalt, hosszú évek óta iskolánkban dolgozó tanítók kezdik a munkát az 1. osztályban. Az olvasást a jól bevált hangoztató, elemző, összetevő módszerrel, a szótagolás gyakorlásával tanítják. A módszerhez az Apáczai tankönyvcsalád könyveit használják. Az idei tanévtől első osztálytól kezdődően sakkot és sakk-logikát is tanulnak diákjaink. A délutáni órákban az alábbi foglalkozások, szakkörök, sportolási lehetőségek állnak a tanulók
rendelkezésére:

  • Szolfézs, hegedű, furulya, zongora, gitár (Aeila Sabina Zeneiskola kihelyezett tagozata)
  • sportkörök (mindennapos testnevelés)
  • úszás heti 1 alkalommal
  • labdarúgás (ALLE) foci, lányfoci
  • zsonglőr
  • kosárlabda, röplabda
  • néptánc (szakkör is)
  • angol szakkör